Rönnskärin kesäjuhla

2019-06-15 11:00 - 23:00

Pienimuotoinen purjehduskauden avausjuhla