Killingholmen 2019-07-15T07:02:54+00:00

Killingholmen

Killingholmeniin tulee Kipparin huolehtia, että hänen veneessään on Kipparien perälippu ja/tai oikeanpuoleisessa saalingissa Kipparien viiri, pienveneillä esim. tarra. Perälippuja ja viirejä Kipparit voivat ostaa toimistolta. Näkyvillä olevasta perälipusta ja/tai viiristä saaressa olevat Kipparit voivat varmistua, että tulija on Kipparien jäsen. Paikalla olevien Kippareiden tulee ohjata mahdolliset ulkopuoliset tulijat kohteliaasti, mutta päättäväisesti esim. yleisessä käytössä oleviin satamiin, pois tukikohdistamme. Poikkeuksena tietysti selvät hätätapaukset. Killingholmenissa vierailevat myös BSS:n jäsenet. Miehistönä veneessään Kipparilla on useimmiten perheensä, mutta Kippari voi myös tuoda vieraita veneessään Killingholmeniin. Seuran jäsenellä ei ole lupaa järjestää Killingholmenissa edustustilaisuuksia tms. liiketoimintaa.

Kiinnittyminen tapahtuu Killingholmenissa poijujen avulla laituriin tai ankkurilla saaren päässä kalliolla oleviin kiinnityskoukkuihin. Jokainen Kippari voi valita vapaasti minkä tahansa vapaana olevan paikan veneelleen. Porvoon Kipparit eivät vastaa laitureiden tai poijujen mahdollisesta rikkoutumisesta veneille tai henkilöille aiheutuneista vahingoista, eikä muista rantauduttaessa tai laiturissa kiinnittyneinä oltaessa aiheutuneista vahingoista.

Hyviin merimiestapoihin kuuluu aina auttaa laituriin tulevaa venettä paikan löytämisessä ja laituriin kiinnittymisessä. Laituriin tulevan Kipparin tulee käyttää riittävän alhaista nopeutta sekä asettaa tarpeellinen määrä lepuuttajia valmiiksi jo ennen rantautumista. Kipparin on muutoinkin varmistettava, ettei rantautuminen aiheuta kenellekään vaaraa eikä vahinkoa. Rantautumisen jälkeen tulee Kipparin merkitä vieraskirjaan selvästi saapumispäivämäärä, veneen nimi, oma nimensä myös etunimi, miehistön lukumäärä sekä vielä kipparien nimilyhenteenä PK.

Vieraskirja löytyy Killingholmenissa laiturilla olevasta postilaatikosta. Oleskelu Killingholmenissa Saaritukikohtamme ovat vapaasti ja rajoituksetta kaikkien Kipparien käytettävissä. Paviljonkirakennus on yhteinen kokoontumispaikka, joten yöpymiseen sitä ei ole tarkoitettu, vaan Kipparit yöpyvät veneissään

Killingholmenissa on kiinteitä grillipaikkoja. Tulenteko muualle on kielletty ja paloturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Saaremme luonto on herkkää ja haavoittuvaa. Jokainen Kippari suojelee sitä liikkumalla valmiita polkuja käyttäen, välttämällä puiden ja kasvien vahingoittamista ja pitämällä koiransa ja muut lemmikkieläimet kytkettynä. Jätteitä ei saa jättää saareen. Mereen pumpattavan wc:n käyttö on kielletty veneen ollessa laiturissa. Jokainen Kippari huolehtii osaltaan kuorikekäymälöiden siisteydestä ja käyttökelpoisuudesta. Lemmikkieläintensä jätökset jokainen huolehtii itse saaresta pois. Saaressa on rajoitetut mahdollisuudet kalastukseen. Asiasta kiinnostuneiden Kippareiden tulee ennen kalastuksen aloittamista selvittää lupa-asiat, kalastusalueen rajat ym. Kipparien toimihenkilöt antavat lisätietoja. Saaressa esiinnytään maltillisesti ja metelöimättä luonnon rauhasta nauttien.

Moottorien käyttö laiturissa akkujen lataamiseksi on kielletty. Rönnskärissä on akkujen lataukseen ym. pieneen sähköntarpeeseen saatavissa maasähköä, josta peritään pieni korvaus käyttövuorokaudelta tai koko veneilykauden kattava kertakorvaus. Maksut ilmoitetaan veneilykaudelle kausikortissa. Laitureilla ja veneissä yörauhaan hiljennytään viimeistään klo 23.00. Veneiden peräliput nostetaan liputusohjeen mukaan aamulla klo 8:00 ja lasketaan auringon laskiessa kuitenkin viimeistään klo 21:00 poikkeuksena juhannus, jolloin lippu voi olla salossa myös koko juhannusaaton ja juhannuspäivän välisen yön. Saaressa järjestetään vuosittain talkoita ja useita Kipparien juhlatilaisuuksia ja kilpailuja, joihin kaikki Kipparit ovat tervetulleita.

Saunan käyttö

Saunavuoro varataan Killimgholmenin saunan seinässä olevasta postilaatikosta löytyvästä saunakirjasta. Saunavarausta ei voi tehdä etukäteen seuraavaksi käyntikerraksi. Saunavuoron voi varata vain kulumassa olevalle käyntipäivälle. Saunakirjaan merkitään selvästi Kipparin nimi myös etunimi, päivämäärä ja kellonaika sekä saunojien lukumäärä. Saunamaksukäytännöstä ilmoitetaan vuosittain jäsenkirjeissä. Killingholmenin saunavuoro kestää 45 minuuttia. Saunomisaikaan ei sisälly tietenkään saunan lämmittämiseen tarvittava aika, joka on noin tunti. Saunan lämmityksestä huolehtii yleensä ensimmäisen saunavuoron varaaja. Saunapuita on liiterissä. Löylyvetenä saa käyttää vain makeaa vettä, jota löytyy sadevesitynnyreistä. Sauna tulee puhdistaa ja siivota saunavuoron päättyessä. Saunojan on myös varmistettava, että sauna on lämmin ja että saunalla on sopivasti puita ja säiliössä vettä seuraavia saunojia varten. Viimeinen saunoja jättää tuuletusräppänän auki, jotta sauna kuivuu ja tuulettuu.

Killingolmenin huoltotilin tilinumero on

FI 87 5358 0660 9236 96. (Osuuspankki) Tänne maksetaan Killingholmenin laiturimaksut

Killingholmenin maksut perustuvat Kippareiden jäsenkokouksen 2019 päätöksellä saaren käyttömaksuun (siis ei pelkästään saunan käyttöön)

Yksi käyntikerta on ilmainen- 2 käyntikertaa on 15€-3 käyntikertaa on kausimaksu 30€. Tällä rahalla ylläpidetään killingholmenin huoltoa