Rönnskär 2018-02-27T19:09:25+00:00

Rönnskär

Laituriin kiinnittyminen tapahtuu Rönnskärissä poijujen avulla. Jokainen Kippari voi valita vapaasti minkä tahansa vapaana olevan paikan veneelleen. Porvoon Kipparit eivät vastaa laitureiden tai poijujen mahdollisesta rikkoutumisesta veneille tai henkilöille aiheutuneista vahingoista, eikä muista rantauduttaessa tai laiturissa kiinnittyneinä oltaessa aiheutuneista vahingoista. Hyviin merimiestapoihin kuuluu aina auttaa laituriin tulevaa venettä paikan löytämisessä ja laituriin kiinnittymisessä. Laituriin tulevan Kipparin tulee käyttää riittävän alhaista nopeutta sekä asettaa tarpeellinen määrä lepuuttajia valmiiksi jo ennen rantautumista. Kipparin on muutoinkin varmistettava, ettei rantautuminen aiheuta kenellekään vaaraa eikä vahinkoa. Rantautumisen jälkeen tulee Kipparin merkitä vieraskirjaan selvästi saapumispäivämäärä, veneen nimi, oma nimensä myös etunimi, miehistön lukumäärä.

Vieraskirja löytyy paviljongin seinässä olevasta postilaatikosta. Saaritukikohtamme ovat vapaasti ja rajoituksetta kaikkien Kipparien käytettävissä. paviljonkirakennus on yhteinen kokoontumispaikka, joten yöpymiseen sitä ei ole tarkoitettu, vaan Kipparit yöpyvät veneissään. Saaressamme on gillikatos ja grillipaikka. Tulenteko muualle on kielletty ja paloturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota Saaremme luonto on herkkää ja haavoittuvaa. Jokainen Kippari suojelee sitä liikkumalla valmiita polkuja käyttäen, välttämällä puiden ja kasvien vahingoittamista ja pitämällä koiransa ja muut lemmikkieläimet kytkettynä. Jätteitä ei saa jättää saareen. Mereen pumpattavan wc:n käyttö on kielletty veneen ollessa laiturissa. Jokainen Kippari huolehtii osaltaan kuorikekäymälöiden siisteydestä ja käyttökelpoisuudesta.

Lemmikkieläintensä jätökset jokainen huolehtii itse saaresta pois. Saaressa on rajoitetut mahdollisuudet kalastukseen. Asiasta kiinnostuneiden Kippareiden tulee ennen kalastuksen aloittamista selvittää lupa-asiat, kalastusalueen rajat ym. Kipparien toimihenkilöt antavat lisätietoja. Saaressa esiinnytään maltillisesti ja metelöimättä luonnon rauhasta nauttien. Moottorien käyttö laiturissa akkujen lataamiseksi on kielletty. Rönnskärissä on akkujen lataukseen ym. pieneen sähköntarpeeseen saatavissa maasähköä, josta peritään pieni korvaus käyttövuorokaudelta tai koko veneilykauden kattava kertakorvaus.

Maksut ilmoitetaan veneilykaudelle kausikortissa. Laitureilla ja veneissä yörauhaan hiljennytään viimeistään klo 23.00. Veneiden peräliput nostetaan liputusohjeen mukaan aamulla klo 8:00 ja lasketaan auringon laskiessa kuitenkin viimeistään klo 21:00 poikkeuksena juhannus, jolloin lippu voi olla salossa myös koko juhannusaaton ja juhannuspäivän välisen yön. Saaressa järjestetään vuosittain talkoita ja useita Kipparien juhlatilaisuuksia ja kilpailuja, joihin kaikki Kipparit ovat tervetulleita.

Saunan käyttö

Saunavuoro varataan paviljongin saunan seinässä olevasta postilaatikosta löytyvästä saunakirjasta. Saunavarausta ei voi tehdä etukäteen seuraavaksi käyntikerraksi. Saunavuoron voi varata vain kulumassa olevalle käyntipäivälle. Saunakirjaan merkitään selvästi Kipparin nimi myös etunimi, päivämäärä ja kellonaika sekä saunojien lukumäärä.

Saunamaksukäytännöstä ilmoitetaan vuosittain jäsenkirjeissä. Saunavuoro on 1 tunti. Saunomisaikaan ei sisälly tietenkään saunan lämmittämiseen tarvittava aika, joka on noin tunti. Saunan lämmityksestä huolehtii yleensä ensimmäisen saunavuoron varaaja. Saunapuita on liiterissä. Löylyvetenä saa käyttää vain makeaa vettä, jota löytyy sadevesitynnyreistä. Sauna tulee puhdistaa ja siivota saunavuoron päättyessä. Saunojan on myös varmistettava, että sauna on lämmin ja että saunalla on sopivasti puita ja säiliössä vettä seuraavia saunojia varten. Viimeinen saunoja jättää tuuletusräppänän auki, jotta sauna kuivuu ja tuulettuu.