Porvoon Kipparit

Yhdistyksen nimi on Porvoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran tarkoituksena on herättää ja edistää merenkulun harrastusta ja liikennekulttuuria, sekä kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulkutaitoa ja merimiestaitoa ja tässä mielessä toimia yhdyssiteenä kaikkien harrastelija-ja ammattimerenkulkijapiirien välillä.

Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä merenkulun opastusta, harjoituksia, tutkintoja, kilpailuja, valistustoimintaa, tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon, sekä järjestämällä näyttelyitä ja omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta. Seura ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan vapaaehtoista apua meripelastustoimintaan.